Verkoopsvoorwaarden


ALGEMENE VOORWAARDEN
WEBSHOP DANINI BLOEM DECO TRENDY ZOET - De Middeleir Tonia
1.Algemene informatie
Webshop van Danini, zaakvoerder De Middeleir Tonia, Molenhoek 149 te B-9340 Smetlede.
We zijn bereikbaar via mail op info@daninibloemen.be
Telefoon : 09/366.75.91 op donderdag en vrijdag van 9u30 tot 12u en 13u30 tot 18u
Zaterdag van 9u tot 12u en 13u tot 18u. Op zondag van 10u tot 12u
Onze winkel is gesloten op maandag, dinsdag, woensdag en zondag. Andere sluitingsdagen worden steeds meegedeeld op onze website www.daninibloemen.be
Onze mailbox wordt dagelijks verwerkt.
Algemene voorwaarden
De klant dient steeds de algemene voorwaarden voor internetverkoop aandachtig te lezen alvorens een internetbestelling via onze webshop te plaatsen. Bij iedere bestelling wordt hem of haar uitdrukkelijk te bevestigen dat hij of zij deze voorwaarden aanvaardt, zo niet kan hij of zij de bestelling niet afronden.
1.Identiteit van de ondernemer
De Middeleir Tonia, Danini webshop met mogelijkheid tot verzenden en afhalen van seizoen decoratie, uitgebreide collectie van decoratie en geschenken. Alsook voor het bestellen van boeketten bloemen ter afhaling.
2. Algemeen
Deze verkoopsvoorwaarden regelen het gebruik en de aankopen van de webshop van " Danini BLOEM DECO TRENDY ZOET “ van Tonia De Middeleir, Molenhoek 149, 9340 Smetlede.
3. Het aanbod
Het aanbod dat u vindt op de webshop bevat per artikel minstens één afbeelding, de benaming, uitleg, het gewicht en de prijs (inclusief BTW) Mocht u toch nog bijkomende vragen hebben kan u deze steeds stellen via mail. Alle artikelen werden met de meeste zorgvuldigheid gefotografeerd. De ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de kleuren van de artikelen. Alle afbeeldingen en specificaties over het aanbod zijn indicaties en kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Het aanbod wordt veelvuldig door de ondernemer aangevuld, vernieuwd en aangepast. Elk artikel zal aangeboden worden tot het einde van de voorraad.
4. Verzendingskosten
Bij elk artikel staat een gewicht genoteerd. Elk artikel werd gewogen zonder extra verpakking. Als klant betaald u enkel verzendingskosten op het totaalgewicht van de bestelde artikelen en niet op de verpakking. Op het einde van uw bestelprocedure zal het totaalgewicht berekend worden en de daaraan gekoppelde kosten berekend worden. Indien uw bestelling meer is dan 100€ komen de verzendkosten te vervallen. Verzendingen gebeuren via bpost of postNL. Pakjes worden verzonden in België en Nederland. Buiten deze landen kan u per mail de verzendingskosten opvragen voor een bepaald land. Bij de verzendingsmogelijkheid “afhalen” zullen er geen verzendingskosten worden aangerekend.
5.Aankoop via de webshop
Nadat u de gewenste artikelen in uw winkelmandje hebt verzameld, zal het totaalgewicht van uw bestelling de verzendingskost weergeven. Daarna volgt een verzoek tot betaling. Hierbij hebt u de keuze uit :
  1. Bankcontact
  2. Ideal
Indien afhaling kan u contant of met bankcontact ter plaatse betalen. Er is mogelijkheid tot betalen met Payconic. Na betaling is de aankoop gesloten.
Na ontvangst van betaling zullen de goederen worden verzonden.
6.Bestellen via webshop
Boeketten dienen minstens 48 uur op voorhand met opgave van kleur en afhalingsdatum. Decoratie dient minimum 24 uur op voorhand met opgave van afhalingsdatum.
7.Leveren van uw bestelling
Na ontvangst van uw betaling zal overgegaan worden tot verzenden. Alle aangeboden artikelen zijn uit voorraad leverbaar. Uitzondering hierop zijn onze boeketten. Mocht door overmacht een bepaald artikel niet leverbaar zijn, wordt u binnen de volgende werkdag daarvan op de hoogte gebracht per mail. Indien één of meer artikel(en) niet geleverd kan worden en deel uitmaakt van een grotere bestelling dan zal u in diezelfde mail gevraagd worden of u uw bestelling nog wil laten uitleveren. Pas na de antwoord-mail zal er al dan niet overgegaan worden tot verzenden.
7.1 Afhaling
Boeketten : kunnen tijdens de openingsuren van de winkel afgehaald worden. Indien u het boeket/de boeketten niet op het gegeven uur of tijdstip komt ophalen, dan zal de bestelling door de ondernemer worden geannuleerd. Mocht er door overmacht een wijziging zijn van de openingsuren, dan zal u persoonlijk gecontacteerd worden.
Decoratie : decoratieartikelen kunnen tijdens de openingsuren worden afgehaald. Indien u uw bestelling na 24 uur nog niet heeft afgehaald, zal de bestelling door de ondernemer geannuleerd worden. Mocht er door overmacht een wijziging zijn in onze openingsuren zal u persoonlijk gecontacteerd worden.
7.2 Leveren
Alle zendingen voor België en Nederland gebeuren via een door bloemenzaak Danini gekozen transporteur. Na de betaling van uw bestelling zal deze van de nodige verpakking voorzien worden. De eerstvolgende werkdag volgend op uw betaling zal het pakket worden aangeboden aan onze transporteur.

8. Eigendomsoverdracht
De verkochte of geleverde goederen blijven de exclusieve eigendom van de ondernemer tot gehele betaling van de bestelling. Ondanks die eigendomsvoorbehoud gaat het risico wegens verlies of beschadiging over op de klant vanaf de levering. Bij niet of onvolledige betaling, behoudt de ondernemer zich het recht tot het terugnemen van de volledige bestelling.
9. Waarborg
Elk probleem of gebrek met betrekking tot de levering van een artikel, beschadiging of kwalitatieve tekortkoming moet binnen de 2 kalenderdagen schriftelijk worden gemeld via mail. De ondernemer is niet aansprakelijk voor overmacht, ongeluk, verkeerd gebruik of foute behandeling van een artikel door de klant. De ondernemer biedt de in de wet voorziene garanties(enkel voor consumenten). Indien u wenst beroep te doen op de garantie, dient u als eerste eigenaar de faktuur voor te leggen.
10. Schade
Bij levering of afhaling van uw bestelling dient u deze onmiddellijk te controleren. Indien er schade of kwalitatieve tekortkoming aanwezig is, dient u dit binnen de 48 uur te melden via mail. Alsook moet er een foto genomen worden van het desbetreffende artikel en deze bijgevoegd worden in uw schade mail. Deze klacht kan slechts aanleiding geven tot vervanging van het/de geleverde artikel(en). Indien de vervanging onmogelijk is, zal er overgegaan worden tot de terugbetaling van tot maximum het betaalde aankoopbedrag van het desbetreffende artikel.
11. Retour
U als klant beschikt over een termijn van 14 dagen om de overeenkomst zonder opgave van redenen kosteloos te herroepen. Deze termijn van 14 dagen is niet geldig voor seizoenartikelen “ kerst, Valentijn, Pasen,…” Aangezien deze artikelen maar kunnen verkocht worden tijdens een heel korte loopperiode. Voor seizoenartikelen geldt de termijn van 48 uur na ontvangst van uw bestelling. Indien u als consument het/de online aangekochte artikel(en) retour wil zenden, dient u dit per mail aan Danini binnen de van toepassing zijnde termijn te laten weten. Het terugzenden van het/de artikel(en) dient binnen de 2 werkdagen na het versturen van de retourmail. Het terugzenden van de goederen dient te gebeuren naar Danini, Molenhoek 149, B-9340 Smetlede en is volledig ten koste van de klant. Het terugzenden van artikel(en) zijn steeds op risico van de klant. Verloren op beschadigde terugzendingen vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de ondernemer. In ieder geval wordt retour enkel aanvaard indien het artikel onbevuild, onbeschadigd, ongebruikt en volledig is en zich in de originele verpakking bevindt. Tevens dient de factuur hierbij ingesloten te zijn. Enkel terugzendingen die voldoen aan bovenstaande voorwaarden komen in aanmerking om terugbetaald te worden. Boeketten staan volledig buiten deze afspraken. Indien u een boeket heeft besteld, dan dient dit bij overhandiging direct beoordeeld te worden. Op dat moment kan u de aankoop herroepen.
12. Privacyverklaring
De ondernemer behoudt zich het recht om uitsluitend voor intern gebruik gegevens van de klant te verzamelen. De klant heeft te allen tijde het recht om zijn gegevens in te zien, te wijzigen en te laten verwijderen indien hij/zijn niet langer info wenst te ontvangen van Danini. U kan uw eigen gegevens wijzigen via uw inlog gegevens. Uw gegevens zullen nooit doorgegeven, verkocht of in bruikleen gegeven worden aan een derde. Gelieve rekening te houden dat u zelf verantwoordelijk bent voor uw login en paswoord gegevens
13. Bewijs
De partijen aanvaarden de elektronische bewijsvoering. Genoemd als mail of email
14. Terugstortingstermijn
De terugbetaling van volgens de voorwaarden correct uitgevoerde retourzendingen gebeurt uiterlijk binnen de 30 dagen na ontvangst van het/de artikel(en). Dit bedrag bestaat uit maximum de aankoopsom vermeerderd met de betaalde verzendingskosten ingeval van het terugzenden van de totale aankoop. Bij een gedeeltelijke terugzending zullen er geen verzendingskosten worden terugbetaald.
15. Beperking van aansprakelijkheid
Indien de uitvoering van de betaalde bestelling in geval van overmacht, fout of tekortkoming van de klant, onvoorspelbare gebeurtenissen of inmenging van derden niet gebeurt, kan de ondernemer hier niet voor verantwoordelijk gesteld worden. De webshop van de ondernemer is bestemd om algemene informatie ter beschikking te stellen over artikelen en activiteiten van de ondernemer. Alle foto’s en informatieve teksten zijn zo nauwkeurig mogelijk weergegeven. Ondanks dit met de nodige zorg werd voorbereid, kunnen onjuistheden voorkomen. De ondernemer kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade of andere veroorzaakt als niet correct gebruik van het/de aangekocht(e) artikel(en). Indien het door de ondernemer geleverd(e) artikel(en) een gebrek vertoont, is de ondernemer zijn aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de betaalde aankoopsom. De ondernemer heeft m.b.t. de toegang, het bestelproces, de levering of andere diensten slechts een inspanningsverbintenis. De ondernemer heeft het recht om op ieder ogenblik de webshop op te schorten of stop te zetten voor onderhoud, updating of enige andere reden, zonder voorafgaande waarschuwing. De ondernemer kan niet aansprakelijk gesteld worden voor hinder of schade door gebruik van de webshop. De ondernemer is ook niet aansprakelijk voor het binnendringen van outsiders of virussen, noch voor eventueel door derden hierop geplaatste informatie of door om het even wat als overmacht kan worden aanzien. De ondernemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade van welke aard ook, die ontstaan is uit het gebruik van de verstrekte informatie op de webshop. Indien een derde een automatische link wil instellen tussen de site van de ondernemer en zijn/haar site dient dit op uitdrukkelijk verzoek te gebeuren om goedkeuring te bekomen.
16. Voorwaarden wijziging
De ondernemer kan ten alle tijden wijzigingen aanbrengen aan deze algemene verkoopsvoorwaarden.
17. Deze voorwaarden gelden vanaf 01/01/2023


Bloemenzaak Danini - Molenhoek149 - 9340 Smetlede- BE 0866710341
Webshop gemaakt met EasyWebshop